Ontslag Steendam

Uw werkgever in Steendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steendam. Uw werkgever in Steendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steendam of met bevallingsverlof bent in Steendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steendam
 • Als u in Steendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Steendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steendam. Uitzonderingen in Steendam;
 • Als uw werkgever in Steendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steendam niet geschikt voor uw werk in Steendam of
 • u functioneert niet voldoende in Steendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steendam verblijft, dan mag uw werkgever in Steendam u eveneens wel ontslaan.