Ontslag Steenbergen

Uw werkgever in Steenbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steenbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steenbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steenbergen. Uw werkgever in Steenbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steenbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steenbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steenbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steenbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steenbergen of met bevallingsverlof bent in Steenbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steenbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steenbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steenbergen
 • Als u in Steenbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steenbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Steenbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steenbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steenbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steenbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steenbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steenbergen. Uitzonderingen in Steenbergen;
 • Als uw werkgever in Steenbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steenbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steenbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steenbergen niet geschikt voor uw werk in Steenbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Steenbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steenbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steenbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steenbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steenbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Steenbergen u eveneens wel ontslaan.