Ontslag Steelhoven

Uw werkgever in Steelhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Steelhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Steelhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Steelhoven. Uw werkgever in Steelhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Steelhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Steelhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Steelhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Steelhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Steelhoven of met bevallingsverlof bent in Steelhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Steelhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Steelhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Steelhoven
 • Als u in Steelhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Steelhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Steelhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Steelhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Steelhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Steelhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Steelhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Steelhoven. Uitzonderingen in Steelhoven;
 • Als uw werkgever in Steelhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Steelhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Steelhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Steelhoven niet geschikt voor uw werk in Steelhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Steelhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Steelhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Steelhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Steelhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Steelhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Steelhoven u eveneens wel ontslaan.