Ontslag Stedum

Uw werkgever in Stedum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stedum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stedum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stedum. Uw werkgever in Stedum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stedum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stedum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stedum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stedum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stedum of met bevallingsverlof bent in Stedum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stedum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stedum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stedum
 • Als u in Stedum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stedum wilt opnemen;
 • Omdat u in Stedum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stedum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stedum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stedum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stedum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stedum. Uitzonderingen in Stedum;
 • Als uw werkgever in Stedum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stedum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stedum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stedum niet geschikt voor uw werk in Stedum of
 • u functioneert niet voldoende in Stedum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stedum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stedum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stedum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stedum verblijft, dan mag uw werkgever in Stedum u eveneens wel ontslaan.