Ontslag Stavoren /starum

Uw werkgever in Stavoren /starum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stavoren /starum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stavoren /starum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stavoren /starum. Uw werkgever in Stavoren /starum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stavoren /starum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stavoren /starum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stavoren /starum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stavoren /starum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stavoren /starum of met bevallingsverlof bent in Stavoren /starum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stavoren /starum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stavoren /starum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stavoren /starum
 • Als u in Stavoren /starum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stavoren /starum wilt opnemen;
 • Omdat u in Stavoren /starum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stavoren /starum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stavoren /starum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stavoren /starum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stavoren /starum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stavoren /starum. Uitzonderingen in Stavoren /starum;
 • Als uw werkgever in Stavoren /starum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stavoren /starum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stavoren /starum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stavoren /starum niet geschikt voor uw werk in Stavoren /starum of
 • u functioneert niet voldoende in Stavoren /starum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stavoren /starum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stavoren /starum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stavoren /starum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stavoren /starum verblijft, dan mag uw werkgever in Stavoren /starum u eveneens wel ontslaan.