Ontslag Staverden

Uw werkgever in Staverden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Staverden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Staverden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Staverden. Uw werkgever in Staverden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Staverden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Staverden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Staverden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Staverden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Staverden of met bevallingsverlof bent in Staverden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Staverden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Staverden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Staverden
 • Als u in Staverden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Staverden wilt opnemen;
 • Omdat u in Staverden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Staverden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Staverden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Staverden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Staverden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Staverden. Uitzonderingen in Staverden;
 • Als uw werkgever in Staverden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Staverden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Staverden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Staverden niet geschikt voor uw werk in Staverden of
 • u functioneert niet voldoende in Staverden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Staverden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Staverden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Staverden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Staverden verblijft, dan mag uw werkgever in Staverden u eveneens wel ontslaan.