Ontslag Stavenisse

Uw werkgever in Stavenisse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stavenisse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stavenisse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stavenisse. Uw werkgever in Stavenisse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stavenisse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stavenisse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stavenisse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stavenisse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stavenisse of met bevallingsverlof bent in Stavenisse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stavenisse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stavenisse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stavenisse
 • Als u in Stavenisse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stavenisse wilt opnemen;
 • Omdat u in Stavenisse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stavenisse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stavenisse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stavenisse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stavenisse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stavenisse. Uitzonderingen in Stavenisse;
 • Als uw werkgever in Stavenisse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stavenisse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stavenisse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stavenisse niet geschikt voor uw werk in Stavenisse of
 • u functioneert niet voldoende in Stavenisse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stavenisse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stavenisse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stavenisse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stavenisse verblijft, dan mag uw werkgever in Stavenisse u eveneens wel ontslaan.