Ontslag Stationsbuurt

Uw werkgever in Stationsbuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stationsbuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stationsbuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stationsbuurt. Uw werkgever in Stationsbuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stationsbuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stationsbuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stationsbuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stationsbuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stationsbuurt of met bevallingsverlof bent in Stationsbuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stationsbuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stationsbuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stationsbuurt
 • Als u in Stationsbuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stationsbuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Stationsbuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stationsbuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stationsbuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stationsbuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stationsbuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stationsbuurt. Uitzonderingen in Stationsbuurt;
 • Als uw werkgever in Stationsbuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stationsbuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stationsbuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stationsbuurt niet geschikt voor uw werk in Stationsbuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Stationsbuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stationsbuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stationsbuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stationsbuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stationsbuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Stationsbuurt u eveneens wel ontslaan.