Ontslag Statendam

Uw werkgever in Statendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Statendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Statendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Statendam. Uw werkgever in Statendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Statendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Statendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Statendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Statendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Statendam of met bevallingsverlof bent in Statendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Statendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Statendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Statendam
 • Als u in Statendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Statendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Statendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Statendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Statendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Statendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Statendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Statendam. Uitzonderingen in Statendam;
 • Als uw werkgever in Statendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Statendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Statendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Statendam niet geschikt voor uw werk in Statendam of
 • u functioneert niet voldoende in Statendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Statendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Statendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Statendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Statendam verblijft, dan mag uw werkgever in Statendam u eveneens wel ontslaan.