Ontslag Statenboom

Uw werkgever in Statenboom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Statenboom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Statenboom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Statenboom. Uw werkgever in Statenboom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Statenboom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Statenboom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Statenboom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Statenboom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Statenboom of met bevallingsverlof bent in Statenboom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Statenboom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Statenboom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Statenboom
 • Als u in Statenboom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Statenboom wilt opnemen;
 • Omdat u in Statenboom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Statenboom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Statenboom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Statenboom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Statenboom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Statenboom. Uitzonderingen in Statenboom;
 • Als uw werkgever in Statenboom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Statenboom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Statenboom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Statenboom niet geschikt voor uw werk in Statenboom of
 • u functioneert niet voldoende in Statenboom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Statenboom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Statenboom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Statenboom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Statenboom verblijft, dan mag uw werkgever in Statenboom u eveneens wel ontslaan.