Ontslag Startwijk

Uw werkgever in Startwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Startwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Startwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Startwijk. Uw werkgever in Startwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Startwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Startwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Startwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Startwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Startwijk of met bevallingsverlof bent in Startwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Startwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Startwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Startwijk
 • Als u in Startwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Startwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Startwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Startwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Startwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Startwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Startwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Startwijk. Uitzonderingen in Startwijk;
 • Als uw werkgever in Startwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Startwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Startwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Startwijk niet geschikt voor uw werk in Startwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Startwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Startwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Startwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Startwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Startwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Startwijk u eveneens wel ontslaan.