Ontslag Startenhuizen

Uw werkgever in Startenhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Startenhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Startenhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Startenhuizen. Uw werkgever in Startenhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Startenhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Startenhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Startenhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Startenhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Startenhuizen of met bevallingsverlof bent in Startenhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Startenhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Startenhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Startenhuizen
 • Als u in Startenhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Startenhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Startenhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Startenhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Startenhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Startenhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Startenhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Startenhuizen. Uitzonderingen in Startenhuizen;
 • Als uw werkgever in Startenhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Startenhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Startenhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Startenhuizen niet geschikt voor uw werk in Startenhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Startenhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Startenhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Startenhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Startenhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Startenhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Startenhuizen u eveneens wel ontslaan.