Ontslag Starnmeer

Uw werkgever in Starnmeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Starnmeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Starnmeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Starnmeer. Uw werkgever in Starnmeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Starnmeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Starnmeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Starnmeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Starnmeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Starnmeer of met bevallingsverlof bent in Starnmeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Starnmeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Starnmeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Starnmeer
 • Als u in Starnmeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Starnmeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Starnmeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Starnmeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Starnmeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Starnmeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Starnmeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Starnmeer. Uitzonderingen in Starnmeer;
 • Als uw werkgever in Starnmeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Starnmeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Starnmeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Starnmeer niet geschikt voor uw werk in Starnmeer of
 • u functioneert niet voldoende in Starnmeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Starnmeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Starnmeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Starnmeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Starnmeer verblijft, dan mag uw werkgever in Starnmeer u eveneens wel ontslaan.