Ontslag Staphorst

Uw werkgever in Staphorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Staphorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Staphorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Staphorst. Uw werkgever in Staphorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Staphorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Staphorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Staphorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Staphorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Staphorst of met bevallingsverlof bent in Staphorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Staphorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Staphorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Staphorst
 • Als u in Staphorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Staphorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Staphorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Staphorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Staphorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Staphorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Staphorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Staphorst. Uitzonderingen in Staphorst;
 • Als uw werkgever in Staphorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Staphorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Staphorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Staphorst niet geschikt voor uw werk in Staphorst of
 • u functioneert niet voldoende in Staphorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Staphorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Staphorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Staphorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Staphorst verblijft, dan mag uw werkgever in Staphorst u eveneens wel ontslaan.