Ontslag Standdaarbuiten

Uw werkgever in Standdaarbuiten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Standdaarbuiten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Standdaarbuiten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Standdaarbuiten. Uw werkgever in Standdaarbuiten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Standdaarbuiten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Standdaarbuiten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Standdaarbuiten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Standdaarbuiten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Standdaarbuiten of met bevallingsverlof bent in Standdaarbuiten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Standdaarbuiten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Standdaarbuiten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Standdaarbuiten
 • Als u in Standdaarbuiten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Standdaarbuiten wilt opnemen;
 • Omdat u in Standdaarbuiten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Standdaarbuiten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Standdaarbuiten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Standdaarbuiten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Standdaarbuiten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Standdaarbuiten. Uitzonderingen in Standdaarbuiten;
 • Als uw werkgever in Standdaarbuiten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Standdaarbuiten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Standdaarbuiten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Standdaarbuiten niet geschikt voor uw werk in Standdaarbuiten of
 • u functioneert niet voldoende in Standdaarbuiten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Standdaarbuiten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Standdaarbuiten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Standdaarbuiten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Standdaarbuiten verblijft, dan mag uw werkgever in Standdaarbuiten u eveneens wel ontslaan.