Ontslag Stampersgat

Uw werkgever in Stampersgat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stampersgat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stampersgat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stampersgat. Uw werkgever in Stampersgat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stampersgat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stampersgat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stampersgat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stampersgat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stampersgat of met bevallingsverlof bent in Stampersgat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stampersgat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stampersgat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stampersgat
 • Als u in Stampersgat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stampersgat wilt opnemen;
 • Omdat u in Stampersgat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stampersgat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stampersgat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stampersgat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stampersgat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stampersgat. Uitzonderingen in Stampersgat;
 • Als uw werkgever in Stampersgat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stampersgat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stampersgat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stampersgat niet geschikt voor uw werk in Stampersgat of
 • u functioneert niet voldoende in Stampersgat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stampersgat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stampersgat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stampersgat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stampersgat verblijft, dan mag uw werkgever in Stampersgat u eveneens wel ontslaan.