Ontslag Stakenborg

Uw werkgever in Stakenborg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stakenborg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stakenborg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stakenborg. Uw werkgever in Stakenborg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stakenborg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stakenborg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stakenborg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stakenborg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stakenborg of met bevallingsverlof bent in Stakenborg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stakenborg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stakenborg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stakenborg
 • Als u in Stakenborg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stakenborg wilt opnemen;
 • Omdat u in Stakenborg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stakenborg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stakenborg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stakenborg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stakenborg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stakenborg. Uitzonderingen in Stakenborg;
 • Als uw werkgever in Stakenborg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stakenborg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stakenborg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stakenborg niet geschikt voor uw werk in Stakenborg of
 • u functioneert niet voldoende in Stakenborg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stakenborg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stakenborg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stakenborg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stakenborg verblijft, dan mag uw werkgever in Stakenborg u eveneens wel ontslaan.