Ontslag Stadterij

Uw werkgever in Stadterij mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stadterij zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stadterij

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stadterij. Uw werkgever in Stadterij mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stadterij arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stadterij niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stadterij te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stadterij u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stadterij of met bevallingsverlof bent in Stadterij.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stadterij kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stadterij die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stadterij
 • Als u in Stadterij lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stadterij wilt opnemen;
 • Omdat u in Stadterij lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stadterij lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stadterij wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stadterij op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stadterij

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stadterij. Uitzonderingen in Stadterij;
 • Als uw werkgever in Stadterij bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stadterij aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stadterij gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stadterij niet geschikt voor uw werk in Stadterij of
 • u functioneert niet voldoende in Stadterij.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stadterij

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stadterij niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stadterij of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stadterij verblijft, dan mag uw werkgever in Stadterij u eveneens wel ontslaan.