Ontslag Stadskanaal

Uw werkgever in Stadskanaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stadskanaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stadskanaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stadskanaal. Uw werkgever in Stadskanaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stadskanaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stadskanaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stadskanaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stadskanaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stadskanaal of met bevallingsverlof bent in Stadskanaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stadskanaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stadskanaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stadskanaal
 • Als u in Stadskanaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stadskanaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Stadskanaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stadskanaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stadskanaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stadskanaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stadskanaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stadskanaal. Uitzonderingen in Stadskanaal;
 • Als uw werkgever in Stadskanaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stadskanaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stadskanaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stadskanaal niet geschikt voor uw werk in Stadskanaal of
 • u functioneert niet voldoende in Stadskanaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stadskanaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stadskanaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stadskanaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stadskanaal verblijft, dan mag uw werkgever in Stadskanaal u eveneens wel ontslaan.