Ontslag Stadse dijk

Uw werkgever in Stadse dijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stadse dijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stadse dijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stadse dijk. Uw werkgever in Stadse dijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stadse dijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stadse dijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stadse dijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stadse dijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stadse dijk of met bevallingsverlof bent in Stadse dijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stadse dijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stadse dijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stadse dijk
 • Als u in Stadse dijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stadse dijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Stadse dijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stadse dijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stadse dijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stadse dijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stadse dijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stadse dijk. Uitzonderingen in Stadse dijk;
 • Als uw werkgever in Stadse dijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stadse dijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stadse dijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stadse dijk niet geschikt voor uw werk in Stadse dijk of
 • u functioneert niet voldoende in Stadse dijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stadse dijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stadse dijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stadse dijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stadse dijk verblijft, dan mag uw werkgever in Stadse dijk u eveneens wel ontslaan.