Ontslag Stad van gerwen

Uw werkgever in Stad van gerwen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stad van gerwen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stad van gerwen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stad van gerwen. Uw werkgever in Stad van gerwen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stad van gerwen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stad van gerwen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stad van gerwen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stad van gerwen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stad van gerwen of met bevallingsverlof bent in Stad van gerwen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stad van gerwen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stad van gerwen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stad van gerwen
 • Als u in Stad van gerwen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stad van gerwen wilt opnemen;
 • Omdat u in Stad van gerwen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stad van gerwen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stad van gerwen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stad van gerwen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stad van gerwen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stad van gerwen. Uitzonderingen in Stad van gerwen;
 • Als uw werkgever in Stad van gerwen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stad van gerwen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stad van gerwen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stad van gerwen niet geschikt voor uw werk in Stad van gerwen of
 • u functioneert niet voldoende in Stad van gerwen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stad van gerwen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stad van gerwen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stad van gerwen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stad van gerwen verblijft, dan mag uw werkgever in Stad van gerwen u eveneens wel ontslaan.