Ontslag Stad aan 't haringvliet

Uw werkgever in Stad aan 't haringvliet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Stad aan 't haringvliet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Stad aan 't haringvliet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Stad aan 't haringvliet. Uw werkgever in Stad aan 't haringvliet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Stad aan 't haringvliet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Stad aan 't haringvliet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Stad aan 't haringvliet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Stad aan 't haringvliet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Stad aan 't haringvliet of met bevallingsverlof bent in Stad aan 't haringvliet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Stad aan 't haringvliet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Stad aan 't haringvliet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Stad aan 't haringvliet
 • Als u in Stad aan 't haringvliet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Stad aan 't haringvliet wilt opnemen;
 • Omdat u in Stad aan 't haringvliet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Stad aan 't haringvliet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Stad aan 't haringvliet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Stad aan 't haringvliet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Stad aan 't haringvliet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Stad aan 't haringvliet. Uitzonderingen in Stad aan 't haringvliet;
 • Als uw werkgever in Stad aan 't haringvliet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Stad aan 't haringvliet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Stad aan 't haringvliet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Stad aan 't haringvliet niet geschikt voor uw werk in Stad aan 't haringvliet of
 • u functioneert niet voldoende in Stad aan 't haringvliet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Stad aan 't haringvliet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Stad aan 't haringvliet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Stad aan 't haringvliet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Stad aan 't haringvliet verblijft, dan mag uw werkgever in Stad aan 't haringvliet u eveneens wel ontslaan.