Ontslag St. willebrord

Uw werkgever in St. willebrord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in St. willebrord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht St. willebrord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in St. willebrord. Uw werkgever in St. willebrord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in St. willebrord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in St. willebrord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in St. willebrord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in St. willebrord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in St. willebrord of met bevallingsverlof bent in St. willebrord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in St. willebrord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in St. willebrord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in St. willebrord
 • Als u in St. willebrord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in St. willebrord wilt opnemen;
 • Omdat u in St. willebrord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in St. willebrord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in St. willebrord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in St. willebrord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag St. willebrord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in St. willebrord. Uitzonderingen in St. willebrord;
 • Als uw werkgever in St. willebrord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in St. willebrord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in St. willebrord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in St. willebrord niet geschikt voor uw werk in St. willebrord of
 • u functioneert niet voldoende in St. willebrord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in St. willebrord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in St. willebrord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in St. willebrord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in St. willebrord verblijft, dan mag uw werkgever in St. willebrord u eveneens wel ontslaan.