Ontslag St.-jacobiparochie /sint jabik

Uw werkgever in St.-jacobiparochie /sint jabik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in St.-jacobiparochie /sint jabik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht St.-jacobiparochie /sint jabik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in St.-jacobiparochie /sint jabik. Uw werkgever in St.-jacobiparochie /sint jabik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in St.-jacobiparochie /sint jabik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in St.-jacobiparochie /sint jabik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in St.-jacobiparochie /sint jabik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in St.-jacobiparochie /sint jabik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in St.-jacobiparochie /sint jabik of met bevallingsverlof bent in St.-jacobiparochie /sint jabik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in St.-jacobiparochie /sint jabik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in St.-jacobiparochie /sint jabik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in St.-jacobiparochie /sint jabik
 • Als u in St.-jacobiparochie /sint jabik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in St.-jacobiparochie /sint jabik wilt opnemen;
 • Omdat u in St.-jacobiparochie /sint jabik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in St.-jacobiparochie /sint jabik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in St.-jacobiparochie /sint jabik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in St.-jacobiparochie /sint jabik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag St.-jacobiparochie /sint jabik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in St.-jacobiparochie /sint jabik. Uitzonderingen in St.-jacobiparochie /sint jabik;
 • Als uw werkgever in St.-jacobiparochie /sint jabik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in St.-jacobiparochie /sint jabik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in St.-jacobiparochie /sint jabik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in St.-jacobiparochie /sint jabik niet geschikt voor uw werk in St.-jacobiparochie /sint jabik of
 • u functioneert niet voldoende in St.-jacobiparochie /sint jabik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in St.-jacobiparochie /sint jabik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in St.-jacobiparochie /sint jabik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in St.-jacobiparochie /sint jabik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in St.-jacobiparochie /sint jabik verblijft, dan mag uw werkgever in St.-jacobiparochie /sint jabik u eveneens wel ontslaan.