Ontslag St.-annaparochie /sint-anne

Uw werkgever in St.-annaparochie /sint-anne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in St.-annaparochie /sint-anne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht St.-annaparochie /sint-anne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in St.-annaparochie /sint-anne. Uw werkgever in St.-annaparochie /sint-anne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in St.-annaparochie /sint-anne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in St.-annaparochie /sint-anne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in St.-annaparochie /sint-anne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in St.-annaparochie /sint-anne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in St.-annaparochie /sint-anne of met bevallingsverlof bent in St.-annaparochie /sint-anne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in St.-annaparochie /sint-anne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in St.-annaparochie /sint-anne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in St.-annaparochie /sint-anne
 • Als u in St.-annaparochie /sint-anne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in St.-annaparochie /sint-anne wilt opnemen;
 • Omdat u in St.-annaparochie /sint-anne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in St.-annaparochie /sint-anne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in St.-annaparochie /sint-anne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in St.-annaparochie /sint-anne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag St.-annaparochie /sint-anne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in St.-annaparochie /sint-anne. Uitzonderingen in St.-annaparochie /sint-anne;
 • Als uw werkgever in St.-annaparochie /sint-anne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in St.-annaparochie /sint-anne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in St.-annaparochie /sint-anne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in St.-annaparochie /sint-anne niet geschikt voor uw werk in St.-annaparochie /sint-anne of
 • u functioneert niet voldoende in St.-annaparochie /sint-anne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in St.-annaparochie /sint-anne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in St.-annaparochie /sint-anne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in St.-annaparochie /sint-anne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in St.-annaparochie /sint-anne verblijft, dan mag uw werkgever in St.-annaparochie /sint-anne u eveneens wel ontslaan.