Ontslag Spurkt

Uw werkgever in Spurkt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spurkt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spurkt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spurkt. Uw werkgever in Spurkt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spurkt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spurkt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spurkt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spurkt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spurkt of met bevallingsverlof bent in Spurkt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spurkt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spurkt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spurkt
 • Als u in Spurkt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spurkt wilt opnemen;
 • Omdat u in Spurkt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spurkt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spurkt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spurkt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spurkt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spurkt. Uitzonderingen in Spurkt;
 • Als uw werkgever in Spurkt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spurkt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spurkt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spurkt niet geschikt voor uw werk in Spurkt of
 • u functioneert niet voldoende in Spurkt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spurkt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spurkt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spurkt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spurkt verblijft, dan mag uw werkgever in Spurkt u eveneens wel ontslaan.