Ontslag Spui

Uw werkgever in Spui mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spui zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spui

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spui. Uw werkgever in Spui mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spui arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spui niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spui te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spui u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spui of met bevallingsverlof bent in Spui.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spui kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spui die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spui
 • Als u in Spui lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spui wilt opnemen;
 • Omdat u in Spui lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spui lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spui wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spui op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spui

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spui. Uitzonderingen in Spui;
 • Als uw werkgever in Spui bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spui aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spui gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spui niet geschikt voor uw werk in Spui of
 • u functioneert niet voldoende in Spui.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spui

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spui niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spui of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spui verblijft, dan mag uw werkgever in Spui u eveneens wel ontslaan.