Ontslag Sprundel

Uw werkgever in Sprundel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sprundel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sprundel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sprundel. Uw werkgever in Sprundel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sprundel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sprundel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sprundel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sprundel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sprundel of met bevallingsverlof bent in Sprundel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sprundel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sprundel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sprundel
 • Als u in Sprundel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sprundel wilt opnemen;
 • Omdat u in Sprundel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sprundel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sprundel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sprundel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sprundel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sprundel. Uitzonderingen in Sprundel;
 • Als uw werkgever in Sprundel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sprundel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sprundel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sprundel niet geschikt voor uw werk in Sprundel of
 • u functioneert niet voldoende in Sprundel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sprundel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sprundel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sprundel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sprundel verblijft, dan mag uw werkgever in Sprundel u eveneens wel ontslaan.