Ontslag Sprong /wieuwens

Uw werkgever in Sprong /wieuwens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sprong /wieuwens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sprong /wieuwens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sprong /wieuwens. Uw werkgever in Sprong /wieuwens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sprong /wieuwens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sprong /wieuwens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sprong /wieuwens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sprong /wieuwens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sprong /wieuwens of met bevallingsverlof bent in Sprong /wieuwens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sprong /wieuwens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sprong /wieuwens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sprong /wieuwens
 • Als u in Sprong /wieuwens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sprong /wieuwens wilt opnemen;
 • Omdat u in Sprong /wieuwens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sprong /wieuwens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sprong /wieuwens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sprong /wieuwens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sprong /wieuwens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sprong /wieuwens. Uitzonderingen in Sprong /wieuwens;
 • Als uw werkgever in Sprong /wieuwens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sprong /wieuwens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sprong /wieuwens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sprong /wieuwens niet geschikt voor uw werk in Sprong /wieuwens of
 • u functioneert niet voldoende in Sprong /wieuwens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sprong /wieuwens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sprong /wieuwens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sprong /wieuwens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sprong /wieuwens verblijft, dan mag uw werkgever in Sprong /wieuwens u eveneens wel ontslaan.