Ontslag Sprangsevaart

Uw werkgever in Sprangsevaart mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sprangsevaart zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sprangsevaart

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sprangsevaart. Uw werkgever in Sprangsevaart mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sprangsevaart arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sprangsevaart niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sprangsevaart te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sprangsevaart u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sprangsevaart of met bevallingsverlof bent in Sprangsevaart.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sprangsevaart kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sprangsevaart die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sprangsevaart
 • Als u in Sprangsevaart lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sprangsevaart wilt opnemen;
 • Omdat u in Sprangsevaart lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sprangsevaart lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sprangsevaart wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sprangsevaart op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sprangsevaart

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sprangsevaart. Uitzonderingen in Sprangsevaart;
 • Als uw werkgever in Sprangsevaart bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sprangsevaart aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sprangsevaart gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sprangsevaart niet geschikt voor uw werk in Sprangsevaart of
 • u functioneert niet voldoende in Sprangsevaart.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sprangsevaart

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sprangsevaart niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sprangsevaart of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sprangsevaart verblijft, dan mag uw werkgever in Sprangsevaart u eveneens wel ontslaan.