Ontslag Sprang-capelle

Uw werkgever in Sprang-capelle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sprang-capelle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sprang-capelle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sprang-capelle. Uw werkgever in Sprang-capelle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sprang-capelle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sprang-capelle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sprang-capelle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sprang-capelle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sprang-capelle of met bevallingsverlof bent in Sprang-capelle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sprang-capelle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sprang-capelle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sprang-capelle
 • Als u in Sprang-capelle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sprang-capelle wilt opnemen;
 • Omdat u in Sprang-capelle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sprang-capelle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sprang-capelle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sprang-capelle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sprang-capelle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sprang-capelle. Uitzonderingen in Sprang-capelle;
 • Als uw werkgever in Sprang-capelle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sprang-capelle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sprang-capelle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sprang-capelle niet geschikt voor uw werk in Sprang-capelle of
 • u functioneert niet voldoende in Sprang-capelle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sprang-capelle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sprang-capelle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sprang-capelle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sprang-capelle verblijft, dan mag uw werkgever in Sprang-capelle u eveneens wel ontslaan.