Ontslag Sprang

Uw werkgever in Sprang mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sprang zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sprang

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sprang. Uw werkgever in Sprang mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sprang arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sprang niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sprang te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sprang u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sprang of met bevallingsverlof bent in Sprang.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sprang kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sprang die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sprang
 • Als u in Sprang lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sprang wilt opnemen;
 • Omdat u in Sprang lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sprang lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sprang wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sprang op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sprang

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sprang. Uitzonderingen in Sprang;
 • Als uw werkgever in Sprang bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sprang aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sprang gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sprang niet geschikt voor uw werk in Sprang of
 • u functioneert niet voldoende in Sprang.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sprang

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sprang niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sprang of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sprang verblijft, dan mag uw werkgever in Sprang u eveneens wel ontslaan.