Ontslag Spoordonk

Uw werkgever in Spoordonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spoordonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spoordonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spoordonk. Uw werkgever in Spoordonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spoordonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spoordonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spoordonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spoordonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spoordonk of met bevallingsverlof bent in Spoordonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spoordonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spoordonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spoordonk
 • Als u in Spoordonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spoordonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Spoordonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spoordonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spoordonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spoordonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spoordonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spoordonk. Uitzonderingen in Spoordonk;
 • Als uw werkgever in Spoordonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spoordonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spoordonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spoordonk niet geschikt voor uw werk in Spoordonk of
 • u functioneert niet voldoende in Spoordonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spoordonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spoordonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spoordonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spoordonk verblijft, dan mag uw werkgever in Spoordonk u eveneens wel ontslaan.