Ontslag Spoorbuurt

Uw werkgever in Spoorbuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spoorbuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spoorbuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spoorbuurt. Uw werkgever in Spoorbuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spoorbuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spoorbuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spoorbuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spoorbuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spoorbuurt of met bevallingsverlof bent in Spoorbuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spoorbuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spoorbuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spoorbuurt
 • Als u in Spoorbuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spoorbuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Spoorbuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spoorbuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spoorbuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spoorbuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spoorbuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spoorbuurt. Uitzonderingen in Spoorbuurt;
 • Als uw werkgever in Spoorbuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spoorbuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spoorbuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spoorbuurt niet geschikt voor uw werk in Spoorbuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Spoorbuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spoorbuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spoorbuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spoorbuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spoorbuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Spoorbuurt u eveneens wel ontslaan.