Ontslag Spoolde

Uw werkgever in Spoolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spoolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spoolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spoolde. Uw werkgever in Spoolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spoolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spoolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spoolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spoolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spoolde of met bevallingsverlof bent in Spoolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spoolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spoolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spoolde
 • Als u in Spoolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spoolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Spoolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spoolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spoolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spoolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spoolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spoolde. Uitzonderingen in Spoolde;
 • Als uw werkgever in Spoolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spoolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spoolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spoolde niet geschikt voor uw werk in Spoolde of
 • u functioneert niet voldoende in Spoolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spoolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spoolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spoolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spoolde verblijft, dan mag uw werkgever in Spoolde u eveneens wel ontslaan.