Ontslag Sponturfwijk

Uw werkgever in Sponturfwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sponturfwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sponturfwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sponturfwijk. Uw werkgever in Sponturfwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sponturfwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sponturfwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sponturfwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sponturfwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sponturfwijk of met bevallingsverlof bent in Sponturfwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sponturfwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sponturfwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sponturfwijk
 • Als u in Sponturfwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sponturfwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Sponturfwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sponturfwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sponturfwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sponturfwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sponturfwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sponturfwijk. Uitzonderingen in Sponturfwijk;
 • Als uw werkgever in Sponturfwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sponturfwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sponturfwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sponturfwijk niet geschikt voor uw werk in Sponturfwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Sponturfwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sponturfwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sponturfwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sponturfwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sponturfwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Sponturfwijk u eveneens wel ontslaan.