Ontslag Spoelwijk

Uw werkgever in Spoelwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spoelwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spoelwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spoelwijk. Uw werkgever in Spoelwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spoelwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spoelwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spoelwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spoelwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spoelwijk of met bevallingsverlof bent in Spoelwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spoelwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spoelwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spoelwijk
 • Als u in Spoelwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spoelwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Spoelwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spoelwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spoelwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spoelwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spoelwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spoelwijk. Uitzonderingen in Spoelwijk;
 • Als uw werkgever in Spoelwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spoelwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spoelwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spoelwijk niet geschikt voor uw werk in Spoelwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Spoelwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spoelwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spoelwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spoelwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spoelwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Spoelwijk u eveneens wel ontslaan.