Ontslag Spitsendijk

Uw werkgever in Spitsendijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spitsendijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spitsendijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spitsendijk. Uw werkgever in Spitsendijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spitsendijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spitsendijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spitsendijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spitsendijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spitsendijk of met bevallingsverlof bent in Spitsendijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spitsendijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spitsendijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spitsendijk
 • Als u in Spitsendijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spitsendijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Spitsendijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spitsendijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spitsendijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spitsendijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spitsendijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spitsendijk. Uitzonderingen in Spitsendijk;
 • Als uw werkgever in Spitsendijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spitsendijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spitsendijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spitsendijk niet geschikt voor uw werk in Spitsendijk of
 • u functioneert niet voldoende in Spitsendijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spitsendijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spitsendijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spitsendijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spitsendijk verblijft, dan mag uw werkgever in Spitsendijk u eveneens wel ontslaan.