Ontslag Spitsbergen

Uw werkgever in Spitsbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spitsbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spitsbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spitsbergen. Uw werkgever in Spitsbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spitsbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spitsbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spitsbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spitsbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spitsbergen of met bevallingsverlof bent in Spitsbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spitsbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spitsbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spitsbergen
 • Als u in Spitsbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spitsbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Spitsbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spitsbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spitsbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spitsbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spitsbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spitsbergen. Uitzonderingen in Spitsbergen;
 • Als uw werkgever in Spitsbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spitsbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spitsbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spitsbergen niet geschikt voor uw werk in Spitsbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Spitsbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spitsbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spitsbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spitsbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spitsbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Spitsbergen u eveneens wel ontslaan.