Ontslag Spinolaberg

Uw werkgever in Spinolaberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spinolaberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spinolaberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spinolaberg. Uw werkgever in Spinolaberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spinolaberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spinolaberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spinolaberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spinolaberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spinolaberg of met bevallingsverlof bent in Spinolaberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spinolaberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spinolaberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spinolaberg
 • Als u in Spinolaberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spinolaberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Spinolaberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spinolaberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spinolaberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spinolaberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spinolaberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spinolaberg. Uitzonderingen in Spinolaberg;
 • Als uw werkgever in Spinolaberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spinolaberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spinolaberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spinolaberg niet geschikt voor uw werk in Spinolaberg of
 • u functioneert niet voldoende in Spinolaberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spinolaberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spinolaberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spinolaberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spinolaberg verblijft, dan mag uw werkgever in Spinolaberg u eveneens wel ontslaan.