Ontslag Spik

Uw werkgever in Spik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spik. Uw werkgever in Spik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spik of met bevallingsverlof bent in Spik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spik
 • Als u in Spik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spik wilt opnemen;
 • Omdat u in Spik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spik. Uitzonderingen in Spik;
 • Als uw werkgever in Spik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spik niet geschikt voor uw werk in Spik of
 • u functioneert niet voldoende in Spik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spik verblijft, dan mag uw werkgever in Spik u eveneens wel ontslaan.