Ontslag Spijkerboor

Uw werkgever in Spijkerboor mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spijkerboor zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spijkerboor

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spijkerboor. Uw werkgever in Spijkerboor mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spijkerboor arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spijkerboor niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spijkerboor te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spijkerboor u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spijkerboor of met bevallingsverlof bent in Spijkerboor.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spijkerboor kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spijkerboor die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spijkerboor
 • Als u in Spijkerboor lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spijkerboor wilt opnemen;
 • Omdat u in Spijkerboor lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spijkerboor lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spijkerboor wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spijkerboor op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spijkerboor

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spijkerboor. Uitzonderingen in Spijkerboor;
 • Als uw werkgever in Spijkerboor bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spijkerboor aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spijkerboor gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spijkerboor niet geschikt voor uw werk in Spijkerboor of
 • u functioneert niet voldoende in Spijkerboor.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spijkerboor

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spijkerboor niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spijkerboor of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spijkerboor verblijft, dan mag uw werkgever in Spijkerboor u eveneens wel ontslaan.