Ontslag Spijkenisse

Uw werkgever in Spijkenisse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spijkenisse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spijkenisse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spijkenisse. Uw werkgever in Spijkenisse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spijkenisse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spijkenisse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spijkenisse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spijkenisse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spijkenisse of met bevallingsverlof bent in Spijkenisse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spijkenisse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spijkenisse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spijkenisse
 • Als u in Spijkenisse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spijkenisse wilt opnemen;
 • Omdat u in Spijkenisse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spijkenisse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spijkenisse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spijkenisse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spijkenisse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spijkenisse. Uitzonderingen in Spijkenisse;
 • Als uw werkgever in Spijkenisse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spijkenisse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spijkenisse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spijkenisse niet geschikt voor uw werk in Spijkenisse of
 • u functioneert niet voldoende in Spijkenisse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spijkenisse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spijkenisse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spijkenisse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spijkenisse verblijft, dan mag uw werkgever in Spijkenisse u eveneens wel ontslaan.