Ontslag “spijk gn”

Uw werkgever in “spijk gn” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “spijk gn” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “spijk gn”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “spijk gn”. Uw werkgever in “spijk gn” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “spijk gn” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “spijk gn” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “spijk gn” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “spijk gn” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “spijk gn” of met bevallingsverlof bent in “spijk gn”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “spijk gn” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “spijk gn” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “spijk gn”
 • Als u in “spijk gn” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “spijk gn” wilt opnemen;
 • Omdat u in “spijk gn” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “spijk gn” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “spijk gn” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “spijk gn” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “spijk gn”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “spijk gn”. Uitzonderingen in “spijk gn”;
 • Als uw werkgever in “spijk gn” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “spijk gn” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “spijk gn” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “spijk gn” niet geschikt voor uw werk in “spijk gn” of
 • u functioneert niet voldoende in “spijk gn”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “spijk gn”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “spijk gn” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “spijk gn” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “spijk gn” verblijft, dan mag uw werkgever in “spijk gn” u eveneens wel ontslaan.