Ontslag Doornspijk

Uw werkgever in Doornspijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doornspijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doornspijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doornspijk. Uw werkgever in Doornspijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doornspijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doornspijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doornspijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doornspijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doornspijk of met bevallingsverlof bent in Doornspijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doornspijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doornspijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doornspijk
 • Als u in Doornspijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doornspijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Doornspijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doornspijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doornspijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doornspijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doornspijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doornspijk. Uitzonderingen in Doornspijk;
 • Als uw werkgever in Doornspijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doornspijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doornspijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doornspijk niet geschikt voor uw werk in Doornspijk of
 • u functioneert niet voldoende in Doornspijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doornspijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doornspijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doornspijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doornspijk verblijft, dan mag uw werkgever in Doornspijk u eveneens wel ontslaan.