Ontslag Spiesberg

Uw werkgever in Spiesberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spiesberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spiesberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spiesberg. Uw werkgever in Spiesberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spiesberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spiesberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spiesberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spiesberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spiesberg of met bevallingsverlof bent in Spiesberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spiesberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spiesberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spiesberg
 • Als u in Spiesberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spiesberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Spiesberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spiesberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spiesberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spiesberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spiesberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spiesberg. Uitzonderingen in Spiesberg;
 • Als uw werkgever in Spiesberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spiesberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spiesberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spiesberg niet geschikt voor uw werk in Spiesberg of
 • u functioneert niet voldoende in Spiesberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spiesberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spiesberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spiesberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spiesberg verblijft, dan mag uw werkgever in Spiesberg u eveneens wel ontslaan.