Ontslag Spierdijk

Uw werkgever in Spierdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spierdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spierdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spierdijk. Uw werkgever in Spierdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spierdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spierdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spierdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spierdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spierdijk of met bevallingsverlof bent in Spierdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spierdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spierdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spierdijk
 • Als u in Spierdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spierdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Spierdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spierdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spierdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spierdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spierdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spierdijk. Uitzonderingen in Spierdijk;
 • Als uw werkgever in Spierdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spierdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spierdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spierdijk niet geschikt voor uw werk in Spierdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Spierdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spierdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spierdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spierdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spierdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Spierdijk u eveneens wel ontslaan.