Ontslag Spier

Uw werkgever in Spier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Spier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Spier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Spier. Uw werkgever in Spier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Spier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Spier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Spier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Spier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Spier of met bevallingsverlof bent in Spier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Spier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Spier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Spier
 • Als u in Spier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Spier wilt opnemen;
 • Omdat u in Spier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Spier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Spier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Spier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Spier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Spier. Uitzonderingen in Spier;
 • Als uw werkgever in Spier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Spier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Spier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Spier niet geschikt voor uw werk in Spier of
 • u functioneert niet voldoende in Spier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Spier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Spier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Spier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Spier verblijft, dan mag uw werkgever in Spier u eveneens wel ontslaan.