Ontslag Speurgt

Uw werkgever in Speurgt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Speurgt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Speurgt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Speurgt. Uw werkgever in Speurgt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Speurgt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Speurgt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Speurgt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Speurgt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Speurgt of met bevallingsverlof bent in Speurgt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Speurgt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Speurgt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Speurgt
 • Als u in Speurgt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Speurgt wilt opnemen;
 • Omdat u in Speurgt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Speurgt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Speurgt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Speurgt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Speurgt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Speurgt. Uitzonderingen in Speurgt;
 • Als uw werkgever in Speurgt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Speurgt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Speurgt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Speurgt niet geschikt voor uw werk in Speurgt of
 • u functioneert niet voldoende in Speurgt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Speurgt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Speurgt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Speurgt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Speurgt verblijft, dan mag uw werkgever in Speurgt u eveneens wel ontslaan.