Ontslag Speuld

Uw werkgever in Speuld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Speuld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Speuld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Speuld. Uw werkgever in Speuld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Speuld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Speuld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Speuld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Speuld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Speuld of met bevallingsverlof bent in Speuld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Speuld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Speuld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Speuld
 • Als u in Speuld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Speuld wilt opnemen;
 • Omdat u in Speuld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Speuld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Speuld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Speuld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Speuld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Speuld. Uitzonderingen in Speuld;
 • Als uw werkgever in Speuld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Speuld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Speuld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Speuld niet geschikt voor uw werk in Speuld of
 • u functioneert niet voldoende in Speuld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Speuld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Speuld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Speuld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Speuld verblijft, dan mag uw werkgever in Speuld u eveneens wel ontslaan.